چهار ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق یک تخته برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال4,185,000
3,980,000
4,185,000
3,980,000
4,185,000
3,980,000
 
اتاق دوتخته برای یک نفر برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق دو تخته دبل برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال5,370,000
5,030,000
5,370,000
5,030,000
5,370,000
5,030,000
اتاق دو تخته دبل کینگ برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال6,280,000
5,850,000
6,280,000
5,850,000
6,280,000
5,850,000
اتاق دو تخته توئین برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال5,370,000
5,030,000
5,370,000
5,030,000
5,370,000
5,030,000
سوئیت یکخوابه برای دو نفر برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال7,200,000
6,680,000
7,200,000
6,680,000
7,200,000
6,680,000
اتاق یک تخته برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال5,495,000
5,240,000
5,495,000
5,240,000
5,495,000
5,240,000
 
اتاق دو تخته برای یک نفر برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق دو تخته دبل برای مهمانان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال8,170,000
7,710,000
8,170,000
7,710,000
8,170,000
7,710,000
اتاق دو تخته دبل کینگ برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال8,950,000
8,300,000
8,950,000
8,300,000
8,950,000
8,300,000
اتاق دو تخته توئین برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال8,170,000
7,710,000
8,170,000
7,710,000
8,170,000
7,710,000
سوئیت یکخوابه برای دو نفر برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال10,250,000
9,460,000
10,250,000
9,460,000
10,250,000
9,460,000