چهار ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته معمولی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال3,900,000
3,000,000
3,900,000
3,000,000
3,900,000
3,000,000
اتاق يک تخته VIP
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال4,800,000
3,600,000
4,800,000
3,600,000
4,800,000
3,600,000
اتاق دو تخته برای یک نفر معمولی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال3,990,000
3,000,000
3,990,000
3,000,000
3,990,000
3,000,000
اتاق دو تخته VIP برای یک نفر
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال4,800,000
3,790,000
4,800,000
3,790,000
4,800,000
3,790,000
اتاق دو تخته معمولی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,990,000
3,250,000
3,990,000
3,250,000
3,990,000
3,250,000
اتاق دو تخته دبل VIP
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,800,000
4,090,000
4,800,000
4,090,000
4,800,000
4,090,000
اتاق دو تخته توئين VIP
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,800,000
4,090,000
4,800,000
4,090,000
4,800,000
4,090,000
سوئيت براي دو نفر معمولی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,600,000
3,700,000
4,600,000
3,700,000
4,600,000
3,700,000
سوئيت براي دونفر VIP
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال5,520,000
4,790,000
5,520,000
4,790,000
5,520,000
4,790,000
سوئیت بزرگ دو نفره معمولی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال5,400,000
4,300,000
5,400,000
4,300,000
5,400,000
4,300,000
سوئیت بزرگ دو نفره VIP
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال6,450,000
5,490,000
6,450,000
5,490,000
6,450,000
5,490,000