پنج ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
 
اتاق يک تخته برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق دو تخته دبل برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال7,100,000
5,320,000
7,100,000
5,320,000
7,100,000
5,320,000
اتاق دو تخته توئین برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال7,100,000
5,320,000
7,100,000
5,320,000
7,100,000
5,320,000
سوئيت لاكچري برای دو نفر برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال20,540,000
15,400,000
20,540,000
15,400,000
20,540,000
15,400,000
سوئیت پرزیدنت برای دو نفر برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال28,430,000
20,900,000
28,430,000
20,900,000
28,430,000
20,900,000
سوئیت جونیور برای دو نفر برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال8,210,000
6,200,000
8,210,000
6,200,000
8,210,000
6,200,000
سوئيت اسپیناس برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال54,940,000
40,000,000
54,940,000
40,000,000
54,940,000
40,000,000
 
اتاق يک تخته برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق دو تخته دبل برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال7,100,000
5,320,000
7,100,000
5,320,000
7,100,000
5,320,000
اتاق دو تخته توئین برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال7,100,000
5,320,000
7,100,000
5,320,000
7,100,000
5,320,000
سوئيت لاكچري برای دو نفر برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال20,540,000
15,400,000
20,540,000
15,400,000
20,540,000
15,400,000
سوئیت پرزیدنت برای دو نفر برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال28,430,000
20,900,000
28,430,000
20,900,000
28,430,000
20,900,000
سوئیت جونیور برای دو نفر برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال8,210,000
6,200,000
8,210,000
6,200,000
8,210,000
6,200,000
سوئيت اسپیناس برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال54,940,000
40,000,000
54,940,000
40,000,000
54,940,000
40,000,000