پنج ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يك تخته ضلع غربي
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال4,160,000
3,190,000
4,160,000
3,190,000
4,160,000
3,190,000
اتاق يك تخته ضلع شرقي
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال5,190,000
3,790,000
5,190,000
3,790,000
5,190,000
3,790,000
اتاق دو تخته ضلع غربي
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال5,390,000
3,690,000
5,390,000
3,690,000
5,390,000
3,690,000
اتاق دو تخته ضلع شرقي
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال6,710,000
4,390,000
6,710,000
4,390,000
6,710,000
4,390,000
سوئيت دو نفره كوچك ضلع غربي
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال9,170,000
5,980,000
9,170,000
5,980,000
9,170,000
5,980,000
سوئيت دو نفره كوچك ضلع شرقي
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال10,616,000
6,790,000
10,616,000
6,790,000
10,616,000
6,790,000
سوئيت دو نفره بزرگ ضلع غربي
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال27,100,000
16,800,000
27,100,000
16,800,000
27,100,000
16,800,000
سوئيت دو نفره بزرگ ضلع شرقي
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال27,100,000
16,800,000
27,100,000
16,800,000
27,100,000
16,800,000