چهار ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال4,741,500
4,430,000
4,741,500
4,430,000
4,741,500
4,430,000
اتاق دو تخته
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال6,638,100
6,140,000
6,638,100
6,140,000
6,638,100
6,140,000