چهار ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال3,769,000
2,900,000
3,769,000
2,900,000
3,769,000
2,900,000
اتاق دو تخته
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,089,000
3,300,000
4,089,000
3,300,000
4,089,000
3,300,000