پنج ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
 
اتاق دو تخته رو به پارک
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFullFullFull
 
اتاق دو تخته رو به دريا
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFullFullFull
 
اتاق دو تخته استاندارد رو به پارک
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFullFullFull
 
سوئيت يک خوابه برای دو نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFullFullFull
 
اتاق دولوکس یکخوابه برای دونفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFullFullFull
 
اتاق دولوکس دوخوابه برای چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالFullFullFull