دو ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
 
اتاق دو تخته
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFullFullFull
 
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسالFullFullFull
 
اتاق چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالFullFullFull
 
اتاق پنج تخته
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسالFullFullFull