چهار ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
 
اتاق یک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسالFullتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق دو تخته توئین استاندارد
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFullتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق دو تخته دبل استاندارد
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFullتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق دو تخته لوکس
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFullتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق دو تخته لوکس + 1 کاناپه تخت شو
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسالFullتعریف نشدهتعریف نشده
 
سوئیت جونیور برای دو نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
سوئیت دو خوابه لوکس برای 4 نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
سوئیت پرزیدنتال برای 4 نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق یک تخته هافبرد
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق دو تخته توئین استاندارد هافبرد
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFull4,300,000
4,070,000
4,300,000
4,070,000
 
اتاق دو تخته دبل استاندارد هافبرد
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFull4,300,000
4,070,000
4,300,000
4,070,000
 
اتاق دو تخته لوکس هافبرد
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFull5,200,000
4,550,000
5,200,000
4,550,000
 
اتاق دو تخته لوکس + 1 کاناپه تخت شو هافبرد
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسالFull7,500,000
6,580,000
7,500,000
6,580,000
 
سوئیت جونیور برای دونفر هافبرد
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
سوئیت دو خوابه لوکس برای 4 نفر هافبرد
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالFull8,600,000
7,200,000
Full
 
سوئیت پرزیدنتال برای 4 نفر هافبرد
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده