سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
 
اتاق دو تخته
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFullFullFull
 
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال5,300,000Full5,400,000
4,600,000
 
اتاق چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالFullFullFull
 
اتاق پنج تخته
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسالFullFullFull
 
اتاق شش تخته
ظرفیت استاندارد: 6 بزرگسالFullFullFull
 
اتاق دو تخته هافبرد
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق سه تخته هافبرد
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق چهار تخته هافبرد
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق پنج تخته هافبرد
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق شش تخته هافبرد
ظرفیت استاندارد: 6 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده