پنج ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
 
اتاق دو تخته ترنج
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFull13,000,000
10,700,000
13,000,000
10,700,000
 
اتاق دو تخته رو به غروب
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFull17,000,000
13,900,000
17,000,000
13,900,000
 
اتاق دو تخته رو به دریا
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFull15,000,000
12,300,000
15,000,000
12,300,000
 
سوئیت رویال ترنج برای دو نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFull16,500,000
13,500,000
16,500,000
13,500,000
 
سوئیت رویال رو به دریا برای دو نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFull18,500,000
15,100,000
18,500,000
15,100,000
 
سوئیت رویال رو به غروب برای دو نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالFull20,500,000
16,700,000
20,500,000
16,700,000
 
سوئیت امپریال رو به دریا برای چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالFull35,500,000
28,700,000
35,500,000
28,700,000