سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق دو تخته برای یک نفر
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال2,250,000
1,500,000
2,250,000
1,500,000
2,250,000
1,230,000
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,847,080
2,000,000
2,847,080
2,000,000
2,847,080
1,930,000
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,847,080
2,000,000
2,847,080
2,000,000
2,847,080
1,930,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,642,780
2,570,000
3,642,780
2,570,000
3,642,780
2,450,000
اتاق چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال4,438,480
3,080,000
4,438,480
3,080,000
4,438,480
2,930,000