سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
 
اتاق يک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,030,000
2,320,000
3,030,000
2,320,000
3,030,000
2,320,000
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,030,000
2,320,000
3,030,000
2,320,000
3,030,000
2,320,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,900,000
2,930,000
3,900,000
2,930,000
3,900,000
2,930,000
 
اتاق کانکت برای چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده