سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال1,252,000
1,210,000
1,252,000
1,210,000
1,252,000
1,210,000
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,165,000
1,990,000
2,165,000
1,990,000
2,165,000
1,990,000
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,165,000
1,990,000
2,165,000
1,990,000
2,165,000
1,990,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال2,848,000
2,570,000
2,848,000
2,570,000
2,848,000
2,570,000
اتاق عروس و داماد
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,100,000
2,680,000
3,100,000
2,680,000
3,100,000
2,680,000
اتاق دو تخته دبل VIP بیزینس
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,470,000
2,250,000
2,470,000
2,250,000
2,470,000
2,250,000
اتاق سه تخته VIP بیزینس
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,130,000
2,810,000
3,130,000
2,810,000
3,130,000
2,810,000
سوئيت برای سه نفر
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال4,240,000
3,750,000
4,240,000
3,750,000
4,240,000
3,750,000