سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,610,000
2,280,000
2,610,000
2,280,000
2,610,000
2,280,000
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,610,000
2,280,000
2,610,000
2,280,000
2,610,000
2,280,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,320,000
2,850,000
3,320,000
2,850,000
3,320,000
2,850,000
اتاق چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال4,030,000
3,420,000
4,030,000
3,420,000
4,030,000
3,420,000
اتاق پنج تخته
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسال4,750,000
4,000,000
4,750,000
4,000,000
4,750,000
4,000,000
اتاق دو تخته ویژه
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,025,000
3,420,000
4,025,000
3,420,000
4,025,000
3,420,000
 
سوئیت برای سه نفر
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق کانکت برای پنج نفر
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده