سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
آپارتمان براي يك نفر
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال3,577,392
1,000,000
3,577,392
1,000,000
3,577,392
1,000,000
آپارتمان براي دو نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,793,392
1,300,000
3,793,392
1,300,000
3,793,392
1,300,000
آپارتمان براي سه نفر
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال4,009,392
1,600,000
4,009,392
1,600,000
4,009,392
1,600,000
آپارتمان براي چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال4,225,392
2,200,000
4,225,392
2,200,000
4,225,392
2,200,000
آپارتمان براي چهار نفر + 1 کاناپه تخت شو
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسال4,807,784
3,100,000
4,807,784
3,100,000
4,807,784
3,100,000
آپارتمان براي چهار نفر + 2 کاناپه تخت شو
ظرفیت استاندارد: 6 بزرگسال5,390,176
3,400,000
5,390,176
3,400,000
5,390,176
3,400,000
 
آپارتمان براي چهار نفر + 3 کاناپه تخت شو
ظرفیت استاندارد: 7 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده