سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال1,530,000
1,220,000
1,530,000
1,220,000
1,530,000
1,220,000
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,610,000
1,970,000
2,610,000
1,970,000
2,610,000
1,970,000
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,610,000
1,970,000
2,610,000
1,970,000
2,610,000
1,970,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال4,250,000
3,120,000
4,250,000
3,120,000
4,250,000
3,120,000
اتاق چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال5,000,000
3,650,000
5,000,000
3,650,000
5,000,000
3,650,000
اتاق پنج تخته
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسال5,000,000
3,650,000
5,000,000
3,650,000
5,000,000
3,650,000
اتاق هفت تخته
ظرفیت استاندارد: 7 بزرگسال6,200,000
4,490,000
6,200,000
4,490,000
6,200,000
4,490,000
سوئيت رويال
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال7,500,000
5,400,000
7,500,000
5,400,000
7,500,000
5,400,000