پنج ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يك تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال2,875,000
2,780,000
2,875,000
2,780,000
2,875,000
2,780,000
اتاق دو تخته
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,461,200
4,250,000
4,461,200
4,250,000
4,461,200
4,250,000
اتاق چشم انداز
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال6,000,000
5,400,000
6,000,000
5,400,000
6,000,000
5,400,000
اتاق پرديس
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال7,300,000
6,500,000
7,300,000
6,500,000
7,300,000
6,500,000
سوئيت براي دو نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال7,300,000
6,500,000
7,300,000
6,500,000
7,300,000
6,500,000
سوئيت قاجار براي دو نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال10,000,000
8,800,000
10,000,000
8,800,000
10,000,000
8,800,000
آپارتمان دوخوابه براي چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال8,700,000
7,700,000
8,700,000
7,700,000
8,700,000
7,700,000
سوئيت صفوي براي چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال13,500,000
11,800,000
13,500,000
11,800,000
13,500,000
11,800,000
آپارتمان سه خوابه براي شش نفر
ظرفیت استاندارد: 6 بزرگسال13,500,000
11,800,000
13,500,000
11,800,000
13,500,000
11,800,000