پنج ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق یک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال2,540,000
2,530,000
2,540,000
2,530,000
2,540,000
2,530,000
 
اتاق دوتخته برای یک نفر
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق دو تخته
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,124,000
3,160,000
4,124,000
3,160,000
4,124,000
3,160,000
سوئیت معمولی برای دو نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال5,450,000
3,900,000
5,450,000
3,900,000
5,450,000
3,900,000
سوئیت دوبلکس برای چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال9,420,000
6,300,000
9,420,000
6,300,000
9,420,000
6,300,000
سوئیت رویال برای دو نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال7,510,000
5,240,000
7,510,000
5,240,000
7,510,000
5,240,000
 
اتاق دو تخته (ساختمان فیروزه)
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
سوئیت معمولی برای دو نفر (ساختمان فیروزه)
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
سوئیت معمولی برای دو نفر + یک کاناپه تخت شو (ساختمان فیروزه)
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
سوئیت رویال برای دو نفر (ساختمان فیروزه)
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
سوئیت رویال برای دو نفر + یک کاناپه تخت شو (ساختمان فیروزه)
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده