سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق یک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال1,530,0001,530,0001,530,000
اتاق دو تخته برای یک نفر
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال2,200,0002,200,0002,200,000
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,610,0002,610,0002,610,000
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,610,0002,610,0002,610,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,320,0003,320,0003,320,000
اتاق خاطره برای چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال4,030,0004,030,0004,030,000
اتاق رویا برای چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,030,0004,030,0004,030,000
اتاق دو تخته گوشواره
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,610,0002,610,0002,610,000
اتاق سه تخته بهار خواب
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,320,0003,320,0003,320,000
شاه نشین میانی برای چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال5,500,0005,500,0005,500,000
سوئیت قاجار برای چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسال7,500,0007,500,0007,500,000
اتاق کانکت برای پنج نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال5,900,0005,900,0005,900,000
 
اتاق دو تخته دبل جدید
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق دو تخته توئین جدید
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق سه تخته جدید
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
 
اتاق چهار تخته جدید
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده