سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال1,537,000
1,200,000
1,537,000
1,200,000
1,537,000
1,200,000
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,610,000
1,900,000
2,610,000
1,900,000
2,610,000
1,900,000
اتاق دو تخته توئين
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,610,000
1,900,000
2,610,000
1,900,000
2,610,000
1,900,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,320,000
2,610,000
3,320,000
2,610,000
3,320,000
2,610,000
اتاق چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال3,880,000
3,350,000
3,880,000
3,350,000
3,880,000
3,350,000
سوئیت برای دو نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,600,000
3,200,000
3,600,000
3,200,000
3,600,000
3,200,000