چهار ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق دوتخته دبل طلایی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,600,000
2,510,000
3,600,000
2,510,000
3,600,000
2,510,000
اتاق دو تخته دبل نقره ای(فاقد پنجره)
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,150,000
2,230,000
3,150,000
2,230,000
3,150,000
2,230,000
اتاق دو تخته توئین نقره ای(فاقد پنجره)
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,150,000
2,230,000
3,150,000
2,230,000
3,150,000
2,230,000
اتاق سه تخته طلایی
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال4,250,000
2,930,000
4,250,000
2,930,000
4,250,000
2,930,000
اتاق سه تخته نقره ای(فاقد پنجره)
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,700,000
2,650,000
3,700,000
2,650,000
3,700,000
2,650,000
اتاق چهارتخته طلایی
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال5,340,000
3,630,000
5,340,000
3,630,000
5,340,000
3,630,000
اتاق رویال VIP
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال5,200,000
3,560,000
5,200,000
3,560,000
5,200,000
3,560,000
سوئیت آتوسا
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,350,000
3,000,000
4,350,000
3,000,000
4,350,000
3,000,000