چهار ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال2,120,000
1,570,000
2,120,000
1,570,000
2,120,000
1,570,000
اتاق دو تخته دبل برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,157,000
2,250,000
3,157,000
2,250,000
3,157,000
2,250,000
اتاق دو تخته توئین برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,157,000
2,250,000
3,157,000
2,250,000
3,157,000
2,250,000
اتاق سه تخته برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال4,000,000
2,800,000
4,000,000
2,800,000
4,000,000
2,800,000
اتاق چهارتخته برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال5,270,000
3,620,000
5,270,000
3,620,000
5,270,000
3,620,000
 
اتاق پنج تخته برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق VIP برای دو نفر مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال8,220,000
5,540,000
8,220,000
5,540,000
8,220,000
5,540,000
اتاق یک تخته برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال3,040,000
2,170,000
3,040,000
2,170,000
3,040,000
2,170,000
اتاق دو تخته دبل برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,760,000
3,290,000
4,760,000
3,290,000
4,760,000
3,290,000
اتاق دو تخته توئین برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,760,000
3,290,000
4,760,000
3,290,000
4,760,000
3,290,000
اتاق سه تخته برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال5,520,000
3,780,000
5,520,000
3,780,000
5,520,000
3,780,000
اتاق چهار تخته برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال6,720,000
4,560,000
6,720,000
4,560,000
6,720,000
4,560,000
 
اتاق پنج تخته برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق VIP برای دو نفر مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال10,760,000
7,190,000
10,760,000
7,190,000
10,760,000
7,190,000