چهار ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال2,285,000
1,680,000
2,285,000
1,680,000
2,285,000
1,680,000
اتاق دو تخته دبل برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,530,000
2,490,000
3,530,000
2,490,000
3,530,000
2,490,000
اتاق دو تخته توئین برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,530,000
2,490,000
3,530,000
2,490,000
3,530,000
2,490,000
اتاق سه تخته برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال4,470,000
3,100,000
4,470,000
3,100,000
4,470,000
3,100,000
 
اتاق چهار تخته برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق دو تخته VIP برای مهمان ایرانی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال8,400,000
5,660,000
8,400,000
5,660,000
8,400,000
5,660,000
اتاق یک تخته برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال3,600,000
2,540,000
3,600,000
2,540,000
3,600,000
2,540,000
اتاق دو تخته دبل برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال5,600,000
3,840,000
5,600,000
3,840,000
5,600,000
3,840,000
اتاق دو تخته توئین برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال5,600,000
3,840,000
5,600,000
3,840,000
5,600,000
3,840,000
اتاق سه تخته برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال7,040,000
4,770,000
7,040,000
4,770,000
7,040,000
4,770,000
 
اتاق چهار تخته برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق دو تخته VIP برای مهمان خارجی
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال12,760,000
8,490,000
12,760,000
8,490,000
12,760,000
8,490,000