سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال1,765,000
1,250,000
1,765,000
1,250,000
1,765,000
1,250,000
اتاق دو تخته
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,700,000
1,850,000
2,700,000
1,850,000
2,700,000
1,850,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,380,000
2,300,000
3,380,000
2,300,000
3,380,000
2,300,000
اتاق چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال4,060,000
2,650,000
4,060,000
2,650,000
4,060,000
2,650,000