سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال1,540,000
1,080,000
1,540,000
1,080,000
1,540,000
1,080,000
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,380,000
1,680,000
2,380,000
1,680,000
2,380,000
1,680,000
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,380,000
1,680,000
2,380,000
1,680,000
2,380,000
1,680,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,680,000
2,430,000
3,680,000
2,430,000
3,680,000
2,430,000
اتاق سه تخته كانكت
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال6,370,000
3,180,000
6,370,000
3,180,000
6,370,000
3,180,000
سوئيت سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال6,370,000
3,180,000
6,370,000
3,180,000
6,370,000
3,180,000
سوئيت VIP چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال7,580,000
4,180,000
7,580,000
4,180,000
7,580,000
4,180,000