چهار ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق یک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال2,000,000
1,380,000
2,000,000
1,380,000
2,000,000
1,380,000
اتاق دو تخته
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,100,000
2,050,000
3,100,000
2,050,000
3,100,000
2,050,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,920,000
2,550,000
3,920,000
2,550,000
3,920,000
2,550,000
اتاق چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال4,750,000
3,050,000
4,750,000
3,050,000
4,750,000
3,050,000
سوئیت یک خوابه ماه عسل دو تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال5,600,000
3,560,000
5,600,000
3,560,000
5,600,000
3,560,000
سوئیت دوخوابه رویال برای چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال6,720,000
4,250,000
6,720,000
4,250,000
6,720,000
4,250,000