چهار ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يك تخته هتل باغ
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال2,450,000
1,790,000
2,450,000
1,790,000
2,450,000
1,790,000
اتاق يك تخته هتل جديد
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال3,050,000
2,180,000
3,050,000
2,180,000
3,050,000
2,180,000
اتاق دو تخته دبل هتل باغ
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,250,000
2,310,000
3,250,000
2,310,000
3,250,000
2,310,000
اتاق دو تخته تويين هتل باغ
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,250,000
2,310,000
3,250,000
2,310,000
3,250,000
2,310,000
اتاق دو تخته دبل هتل جديد
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,050,000
2,830,000
4,050,000
2,830,000
4,050,000
2,830,000
اتاق دو تخته تويين هتل جديد
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,050,000
2,830,000
4,050,000
2,830,000
4,050,000
2,830,000
اتاق دو تخته ویژه معلولین هتل جدید
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال4,050,000
2,830,000
4,050,000
2,830,000
4,050,000
2,830,000
اتاق یک تخته فاز
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال2,450,000
1,790,000
2,450,000
1,790,000
2,450,000
1,790,000
اتاق دو تخته فاز
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,250,000
2,310,000
3,250,000
2,310,000
3,250,000
2,310,000
 
اتاق دو تخته قدیم
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق سه تخته فاز
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال4,250,000
2,810,000
4,250,000
2,810,000
4,250,000
2,810,000
سوييت هتل باغ براي چهار نفر
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال6,900,000
4,000,000
6,900,000
4,000,000
6,900,000
4,000,000
سوييت هتل جديد براي سه نفر
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال9,800,000
6,100,000
9,800,000
6,100,000
9,800,000
6,100,000