سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال1,880,000
1,500,000
1,880,000
1,500,000
1,880,000
1,500,000
اتاق دو تخته
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,900,000
2,210,000
2,900,000
2,210,000
2,900,000
2,210,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال3,670,000
3,570,000
3,670,000
3,570,000
3,670,000
3,570,000
اتاق چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال4,430,000
3,280,000
4,430,000
3,280,000
4,430,000
3,280,000
سوئيت چهار نفره
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال6,200,000
4,520,000
6,200,000
4,520,000
6,200,000
4,520,000