چهار ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال2,250,000
2,050,000
2,250,000
2,050,000
2,250,000
2,050,000
 
اتاق دو تخته
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسالتعریف نشدهتعریف نشدهتعریف نشده
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال4,650,000
3,950,000
4,650,000
3,950,000
4,650,000
3,950,000
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال3,470,000
3,050,000
3,470,000
3,050,000
3,470,000
3,050,000
اتاق چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال5,300,000
4,600,000
5,300,000
4,600,000
5,300,000
4,600,000
اتاق چهار تخته ويژه
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال6,200,000
5,210,000
6,200,000
5,210,000
6,200,000
5,210,000
سوئیت VIP برای پنج نفر
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسال7,950,000
6,700,000
7,950,000
6,700,000
7,950,000
6,700,000