سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق يک تخته
ظرفیت استاندارد: 1 بزرگسال1,500,000
1,380,000
1,500,000
1,380,000
1,500,000
1,380,000
اتاق دو تخته دبل
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,350,000
2,100,000
2,350,000
2,100,000
2,350,000
2,100,000
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,350,000
2,100,000
2,350,000
2,100,000
2,350,000
2,100,000
اتاق سه تخته
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال2,950,000
2,700,000
2,950,000
2,700,000
2,950,000
2,700,000
اتاق چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال3,550,000
3,300,000
3,550,000
3,300,000
3,550,000
3,300,000
اتاق پنج تخته
ظرفیت استاندارد: 5 بزرگسال4,150,000
3,900,000
4,150,000
3,900,000
4,150,000
3,900,000