سه ستاره

درخواست بیش از یک اتاق

نمایش اتاق ها از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۳ شب (تغییر تاریخ)

تعدادعکسنوع اتاقظرفیتصبحانهناهارشامپنج شنبه ۲۳ ديجمعه ۲۴ ديشنبه ۲۵ دي
اتاق دو تخته
ظرفیت استاندارد: 2 بزرگسال2,896,000
2,520,000
2,896,000
2,520,000
2,896,000
2,520,000
اتاق سه تخته رويال
ظرفیت استاندارد: 3 بزرگسال5,202,000
4,500,000
5,202,000
4,500,000
5,202,000
4,500,000
سوئيت چهار تخته
ظرفیت استاندارد: 4 بزرگسال5,792,000
5,000,000
5,792,000
5,000,000
5,792,000
5,000,000