×

اکوتوریسم یا طبیعت گردی چیست ؟

نویسنده نویسنده ایران هتل در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۷
دسته بندی طبیعت
اکوتوریسم یا طبیعت گردی چیست ؟

اکوتوریسم یا طبیعت گردی چیست ؟

طبیعت گردی به چه معناست و چرا حائز اهمیت می باشد ؟

با پیشرفت در صنعت حمل و نقل و تکنولوژی اطلاعات ، حتی مکان های دور از دسترس روی زمین نیز قابلیت سفر دارند . در حقیقت ، گردشگری هم اکنون بزرگترین صنعت جهان است و رزرو هتل و گردشگری در طبیعت بخشی است که سریعترین میزان رشد را دارد .

اکو توریسم 

مردم مایل هستند طبیعت و دنیا را تجربه کنند اما این امر باید به نحوی صورت بگیرد که محیط طبیعی را تحت تاثیر قرار ندهد .
در پاسخ به این قدردانی از طبیعت ، یک نظام جدید سفر به نام اکوتوریسم یا طبیعت گردی به وجود آمده است.

طبیعت گردی چیست ؟

تعریفی که برای حفاظت از طبیعت توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست بیان شده به این شرح است :
سفر مسئولانه از لحاظ محیط زیستی به مناطق طبیعی برای لذت بردن و قدردانی از طبیعت ( همراه با ویژگی های فرهنگی هم مربوط به گذشته و هم حال ) که منجر به افزایش حفاظت ، تاثیر گذاری کم بازدیدکنندگان و مشارکت اقتصادی و اجتماعی فعالانه و سودمند مردم محلی می شود.

اکوتوریسم .

امروزه بیشتر گردشگری ها در مناطق طبیعی ، طبیعت گردی نیست و به همین خاطر پایدار نیز نیست . وجه متمایز طبیعت گردی تاکید آن روی حفاظت ، معرفت و مسئولیت مسافر و مشارکت عمومی و فعالانه مردم می باشد . ویژگی های خاص طبیعت گردی به این شرح می باشد :

وجدان و وظیفه شناسی و تاثیر گذاری کم رفتارهای بازدیدکنندگان روی طبیعت

حساسیت نسبت به طبیعت و قدرانی از فرهنگ محلی و گوناگونی زیستی

حمایت از تلاش های حفاظت محلی

منافع پایدار برای مردم محلی

مشارکت محلی در تصمیم گیری

بخش های آموزشی هم برای مسافر و هم برای مردم محلی

افزایش گردشگری به مناطق حساس طبیعی بدون برنامه ریزی و مدیریت دقیق میتواند یکپارچگی اکوسیستم ها و همچنین فرهنگ های محلی را به خطر بیندازد . افزایش بازدیدکنندگان در مناطق طبیعی می تواند منجر به فرسایش و از بین رفتن منابع طبیعی شود . به علاوه ، افراد محلی و فرهنگ های بومی تحت تاثیر ورود بازدیدکنندگان خارجی و سرمایه ، می توانند به اشکال مختلف آسیب ببینند . علاوه بر این ، نوسانات آب و هوایی ، نرخ ارز و شرایط سیاسی و اجتماعی می توانند وابستگی زیاد روی گردشگری را به تجارتی خطرناک تبدیل کنند .

اکوتوریسم با این وجود ، همین نرخ رشد فرصت های زیادی هم برای حفاظت و هم برای افراد محلی به وجود می آورد . طبیعت گردی می تواند درآمد بسیار مورد نیاز برای حفاظت از پارک های طبیعی و دیگر مناطق طبیعی را که ممکن است از منابع دیگر در دسترس نباشد را فراهم کند.
همچنین طبیعت گردی می تواند جایگزین قابل اعتماد برای توسعه اقتصادی افراد محلی با گزینه های دیگر درآمد زایی فراهم کند . به اضافه ، طبیعت گردی می تواند منجر به افزایش سطح دانش و عمل گرایی بین مسافران شود و آن ها را برای حفاظت موثرتر از طبیعت مشتاق تر کند. امیدواریم که این نوع دیدگاه دربین مسئولان و سران صنعت گردشگری و هتل های ایران نیز به زودی جا بیفتد وموجب افزایش سطح درک مردم و مسئولان از منابع طبیعی و گرانبهای کشور گردد.