×
×

هتل های نزدیک بازار بزرگ تهران

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

نزدیکترین هتل ها به بازار بزرگ تهران

 • هتل شهریار تهران
  2.8
  خوب
  شروع قیمت از:
  2,680,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.07 کیلومتر ( 6 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.07 کیلومتر ( 6 دقیقه )
 • هتل فردوسی تهران
  3.6
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  3,720,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.33 کیلومتر ( 6 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.33 کیلومتر ( 6 دقیقه )
 • هتل آرمان تهران
  3.7
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  1,770,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.36 کیلومتر ( 7 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.36 کیلومتر ( 7 دقیقه )
 • هتل گلستان تهران
  3.5
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  2,700,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.51 کیلومتر ( 7 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.51 کیلومتر ( 7 دقیقه )
 • هتل حافظ تهران
  2.8
  خوب
  شروع قیمت از:
  1,900,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.54 کیلومتر ( 7 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.54 کیلومتر ( 7 دقیقه )
 • هتل سعدی تهران
  3.8
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  2,480,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.97 کیلومتر ( 8 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.97 کیلومتر ( 8 دقیقه )
 • هتل مرکزی تهران
  3.4
  خوب
  شروع قیمت از:
  2,140,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.09 کیلومتر ( 9 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.09 کیلومتر ( 9 دقیقه )
 • هتل اخوت تهران
  3.9
  بسیار خوب
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.17 کیلومتر ( 12 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.17 کیلومتر ( 12 دقیقه )
 • مهمانپذیر مهتاب تهران
  3.0
  خوب
  شروع قیمت از:
  850,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.25 کیلومتر ( 12 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.25 کیلومتر ( 12 دقیقه )
 • هتل پرستو تهران
  4
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  1,850,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.54 کیلومتر ( 14 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.54 کیلومتر ( 14 دقیقه )
 • مهمانپذیر رضا تهران
  2.9
  خوب
  شروع قیمت از:
  900,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.63 کیلومتر ( 13 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.63 کیلومتر ( 13 دقیقه )
 • مهمانپذیر خانواده تهران
  1
  ضعیف
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.63 کیلومتر ( 13 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.63 کیلومتر ( 13 دقیقه )
 • مهمانپذیر بوعلی تهران
  1
  ضعیف
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.65 کیلومتر ( 10 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.65 کیلومتر ( 10 دقیقه )
 • هتل نیکان تهران
  2
  متوسط
  شروع قیمت از:
  1,500,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.66 کیلومتر ( 13 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.66 کیلومتر ( 13 دقیقه )
 • مهمانپذیر تهران تهران
  3.0
  خوب
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.67 کیلومتر ( 12 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.67 کیلومتر ( 12 دقیقه )

داخل و اطراف بازار بزرگ تهران

نمایش نزدیکترین هتل ها به بازار بزرگ تهران بر روی نقشه

تا سقف 70 درصد از ما برای هتل های تهران تخفیف دریافت نمایید
   
شبکه ایران هتل با نام اختصاری آی هو (IHO) , بزرگترین پرتال رزرواسیون آنلاین هتل های ایران می باشد.
شبکه ایران هتل فعالیت خود را از سال 1385 آغاز نموده است و تا کنون ادامه دارد.
این شبکه متعلق به شرکت سفرپردازان رایان کیش(LLC) میباشد.