×
×

هتل های نزدیک بازار بزرگ تهران

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

نزدیکترین هتل ها به بازار بزرگ تهران

 • هتل شهریار تهران
  2.5
  متوسط
  شروع قیمت از:
  1,970,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.07 کیلومتر ( 6 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.07 کیلومتر ( 6 دقیقه )
 • هتل فردوسی تهران
  3.4
  خوب
  شروع قیمت از:
  2,930,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.33 کیلومتر ( 6 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.33 کیلومتر ( 6 دقیقه )
 • هتل آرمان تهران
  3.7
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  1,580,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.36 کیلومتر ( 7 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.36 کیلومتر ( 7 دقیقه )
 • هتل گلستان تهران
  3.5
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  1,970,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.51 کیلومتر ( 7 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.51 کیلومتر ( 7 دقیقه )
 • هتل حافظ تهران
  2.8
  خوب
  شروع قیمت از:
  1,570,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.54 کیلومتر ( 7 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.54 کیلومتر ( 7 دقیقه )
 • هتل سعدی تهران
  3.9
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  1,800,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.97 کیلومتر ( 8 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 2.97 کیلومتر ( 8 دقیقه )
 • هتل مرکزی تهران
  3
  خوب
  شروع قیمت از:
  1,630,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.09 کیلومتر ( 9 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.09 کیلومتر ( 9 دقیقه )
 • هتل ثامن تهران
  3.1
  خوب
  شروع قیمت از:
  1,450,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.10 کیلومتر ( 9 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.10 کیلومتر ( 9 دقیقه )
 • هتل اخوت تهران
  4
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  890,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.17 کیلومتر ( 12 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.17 کیلومتر ( 12 دقیقه )
 • هتل پرستو تهران
  4
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  2,100,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.54 کیلومتر ( 14 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.54 کیلومتر ( 14 دقیقه )
 • هتل نیکان تهران
  1
  ضعیف
  شروع قیمت از:
  1,390,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.66 کیلومتر ( 13 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.66 کیلومتر ( 13 دقیقه )
 • هتل سعید تهران
  3.5
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  1,007,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.76 کیلومتر ( 14 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.76 کیلومتر ( 14 دقیقه )
 • هتل پرشیا 2 تهران
  4
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  2,940,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.81 کیلومتر ( 11 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.81 کیلومتر ( 11 دقیقه )
 • هتل الیان تهران
  3.5
  بسیار خوب
  شروع قیمت از:
  1,700,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.85 کیلومتر ( 14 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.85 کیلومتر ( 14 دقیقه )
 • هتل ارس تهران
  5
  عالی
  شروع قیمت از:
  1,330,000
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.90 کیلومتر ( 14 دقیقه )
  فاصله تا بازار بزرگ تهران: 3.90 کیلومتر ( 14 دقیقه )

داخل و اطراف بازار بزرگ تهران

نمایش نزدیکترین هتل ها به بازار بزرگ تهران بر روی نقشه

تا سقف 70 درصد از ما برای هتل های تهران تخفیف دریافت نمایید
   
شبکه ایران هتل با نام اختصاری آی هو (IHO) , بزرگترین پرتال رزرواسیون آنلاین هتل های ایران می باشد.
شبکه ایران هتل فعالیت خود را از سال 1385 آغاز نموده است و تا کنون ادامه دارد.
این شبکه متعلق به شرکت سفرپردازان رایان کیش(LLC) میباشد.