واحدهای اقامتی صومعه سرا

3  واحد اقامتی

مرتب سازی بر اساس:

مجتمع اقامتی مهرگان صومعه سرا

         

صومعه سرا-استان گیلان – کیلومتر 41 جاده رشت به ضیابر – -22 کیلومتر بعد از صومعه سرا - -کیلومتر 3.5 جاده ضیابر به کلسر -مجتمع اقامتی مهرگان

متوسط

5 نظر

2.4

قیمت برای 1 شب

500,000 تومان

انتخاب اتاق