واحدهای اقامتی بندر انزلی

37  واحد اقامتی

مرتب سازی بر اساس:

بهترین هتل 3 ستاره از لحاظ عملکرد کارکنان بر اساس رتبه بندی کلی مهمانان در سال 1401

بهترین هتل آپارتمان از لحاظ رتبه بندی کلی مهمانان در سال 1401

بهترین هتل 4 ستاره در بندر انزلی از لحاظ رتبه بندی کلی مهمانان در سال 1401

هتل سفید کنار بندر انزلی

         

بندر انزلی-كيلومتر 6 جاده آستارا

بسیار خوب

245 نظر

4.1

قیمت برای 1 شب

2,480,000

1,952,000 تومان

تکمیل ظرفیت

  • موقعیت مکانی

هتل دلفین بندر انزلی

         

بندر انزلی-ساحل قو - -خیابان اطباء

خوب

28 نظر

3.4

قیمت برای 1 شب

2,480,000

2,332,000 تومان

تکمیل ظرفیت

هتل آرکا بندر انزلی

         

بندر انزلی-بلوار پاسداران - -نبش خیابان نهم

  • هتل نوساز

بسیار خوب

6 نظر

4.0

قیمت برای 1 شب

2,134,000

2,091,320 تومان

تکمیل ظرفیت

هتل ملورین بندر انزلی

         

بندر انزلی-خیابان اطبا

  • هتل نوساز

خوب

6 نظر

3.7

قیمت برای 1 شب

3,320,000

2,920,000 تومان

تکمیل ظرفیت

هتل مادر بندر انزلی

         

بندر انزلی-ساحل قو - -خیابان اطباء - -بعد از ساحل سوم

  • هتل نوساز

خوب

1

3.3

قیمت برای 1 شب

2,650,000 تومان

تکمیل ظرفیت

بهترین هتل آپارتمان از لحاظ رتبه بندی کلی مهمانان در سال 1401

بهترین هتل 2 ستاره از لحاظ عملکرد کارکنان بر اساس رتبه بندی کلی مهمانان در سال 1401

هتل جهانگردی بندر انزلی

         

بندر انزلی-کیلومتر ۵ جاده انزلی به آستارا - -جنب نمایشگاه بین المللی

خوب

30 نظر

3.8

قیمت برای 1 شب

1,080,000 تومان

تکمیل ظرفیت

هتل احمد بندر انزلی

         

بندر انزلی-بلوار اطبا

  • بازسازی شده
  • هتل نوساز

خوب

1

3.3

قیمت برای 1 شب

1,300,000 تومان

تکمیل ظرفیت