×

این شركت هواپیمائی از نظر گم كردن چمدان، بدترین جایگاه را دارد

نویسنده نویسنده ایران هتل در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۵
دسته بندی حمل و نقل
این شركت هواپیمائی از نظر گم كردن چمدان، بدترین جایگاه را دارد
مطابق با داده های "دپارتمان داده های حمل و نقل"، در فاصله هفت ساله بین 2012 تا 2018، شركت های هواپیمائی به طور متوسط به ازای هر 1000 مسافر هوایی، 3 چمدان را گم كرده اند. با این حال گزارش جدید ارائه شده توسط لاگج هیرو بر اساس داده های دپارتمان حمل و نقل، نشان داده كه برخی از این شركت های هواپیمائی، عملكردی بسیار بدتر از وضعیت متوسط داشته اند - به طوری كه برخی از نظر گم كردن چمدان های مسافران و یا آسیب رساندن به آنها ناشی از حمل نامناسب، آماری دو برابری را نسبت به وضعیت متوسط، از خود به نمایش گذاشته اند. با توجه به چنین اطلاعاتی و با آشنایی با تجربه های موجود در صنعت هوانوردی از نظر طریقه حمل و نقل بار و چمدان ها و مشكلات این حوزه، می توانید هوشمندانه سفر کنید.
شركت هواپیمائی دلتا با ثبت آمار 55/1 چمدان حمل شده به شكل نامناسب به ازای 1000 مسافر، بهترین شرایط را به خود اختصاص داده است. و شركت كوچك ترابری بار اِنوُی ایر (تحت مالكیت شركت هواپیمائی امریكن ایرلاین) با ركورد 76/6 چمدان حمل شده به شكل نامناسب به ازای 1000 نفر، وضعیتی نامناسب داشته و آماری دو برابر ركورد متوسط از خود بر جای گذاشته است - آماری كه حاكی از چهار برابر بودن تعداد چمدان های حمل شده به شكل نامناسب به ازای 1000 مسافر نسبت به شركت دلتا می باشد.
در اینجا رده بندی دیگر شركت های هواپیمائی از نظر آسیب زدن به چمدان های مسافران و یا گم كردن آنها ارائه خواهد گردید:
- چهار شركت هواپیمائی كوچك عملكرد خوبی داشته اند. فرانتیر، اسپیریت، هاوائین و جت بلو، در یك رده و با فاصله نزدیكی پشت سر شركت دلتا قرار گرفته و عملكرد آنها به طور میانگین حدود 2 چمدان حمل شده به شكل نامناسب به ازای 1000 مسافر را نشان می دهد.
- شركت های هواپیمائی یونایتد و آلاسكا با سه چمدان گم شده به ازای 1000 مسافر در یك رده بندی قرار گرفته اند.
- شركت های ساوث وست و امریكن در میان شركت های بزرگ، در رتبه آخر قرار داشته و به ازای 1000 مسافر، 5/3 الی 5/4 چمدان حمل شده توسط این شركت ها دچار آسیب می شوند.
خطوط داخلی كه در قطب های اصلی، به نوعی شركت های هواپیمائی بزرگتر را تغذیه می نمایند - مانند اكسپرس جت، اسكای وست و اِنوُی - همگی از منظر عملكردشان در این زمینه در پایین ترین رده قرار دارند، به طوری كه چمدان ها و وسایل حمل شده به شكل نامناسب توسط این شركت های به ازای 1000 مسافر، شش چمدان یا بیشتر است.
گم كردن چمدان
تعداد بارها و وسایل گم شده
مقایسه عملكرد عددی در طول یك دوره هفت ساله، نسبت به نمودارها و آمارهای ماهیانه یا سالیانه ای كه منتشر می شوند، دارای مزایای بیشتری هستند: داده های دوره هفت ساله منجر به تسطیح سطوح عملكردی غیر ناهمواری می شود كه گاهاً و در دوره های كوتاه مدت، به دلایلی همانند مشكلات غیرمعمول آب و هوایی، اعتصابات، زمین گیر شدن هواپیما و غیره به وجود می آیند. البته بزرگترین عیب این موضوع، این است كه نمودارها و آمارهای دوره های هفت ساله، كمكی به بهبودهای درست و عینی در دوره های زمانی وسیع تر نمی كنند.
هنوز هم داده های جدید تقریباً سالیانه ارائه شده توسط دپارتمان حمل و نقل نشان دهنده الگویی مشابه برای دوره زمانی ژانویه تا نوامبر 2018 است:
- شركت های هواپیمائی جت بلو و اسپیریت، به ترتیب با ثبت آمار 72/1 و 75/1، با فاصله بسیار كمی از شركت دلتا كه آمار 80/1 را ثبت كرده است، در جایگاه بالاتری قرار گرفته اند، اما شركت دلتا در كل امتیازهای بهتری را از خود برجای گذاشته است.
- شركت های هواپیمائی یونایتد، آلاسكا، هاوائین و فرانتیر با ثبت آمار 51/2 تا 65/2 در فاصله های كمی از یكدیگر و در یك مجموعه رتبه بندی گردیده و شركت ساوث وست با ثبت عدد 81/2 جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده است.
- شركت هواپیمائی امریكن با ثبت آمار 77/3، عملكرد نه چندان مناسبی را نشان داده و پایین تر از دیگر شركت های بزرگ هواپیمائی قرار گرفته است.
- مشابه با رتبه بندی قبلی، خطوط هوایی داخلی اسكای وست، اكسپرس جت و اِنوُی به ترتیب با ثبت 18/4 الی 76/5 در انتهای لیست قرار گرفته اند.
به طور كلی حمل و نقل مناسب چمدان و وسایل مسافران هوایی، یكی از انواع معیارهای اندازه گیری عملكرد خدمات مشتریان است كه به نقش نوظهور شركت دلتا به عنوان رقیب همیشگی و با عملكرد عالی شركت های دیگری مانند امریكن و یونایتد بسیار كمك كرده است.
لاگج هیرو، به عنوان منبع تحلیل كننده داده های دپارتمان حمل و نقل، یكی از چندین آژانس جدید و در محل می باشد كه به نوعی كار انبار موقت چمدان های مسافران را در نقاط مختلفی از شهرهای بزرگ بر عهده دارند. این سرویس ها، خدماتی مفید برای مسافرانی می باشند كه نیازمند مكانی برای انبار كردن و نگهداری وسایلشان در طول ساعات نامناسب سفر، در فاصله بین تحویل اتاق تا تأخیر در شروع حركت قطار یا برخواستن هواپیما و یا مواقع نامناسب دیگر هستند.
به عنوان نكته ای روش شناسانه، دپارتمان حمل و نقل ارائه داده های تعداد چمدان های حمل شده به شكل نامناسب را در ماه دسامبر سال 2018 متوقف نمود تا معیارهای جدیدی را توسعه ببخشند. و همچنین به عنوان یك ایراد می توان گفت كه به سختی می توان این روزها تفاوت بین "بار مسافر" و "چمدان" های او را تشخیص داد: عبارت رسمی بر روی بلیط ها و قراردادهای شركت های هواپیمائی، "چمدان" می باشد، اما به نظر می رسد بسیاری از مردم دو عبارت مزبور را به جای هم مورد استفاده قرار می دهند. تفاوت واقعی و اصلی در همین جا و در این فرمول مشخص است: كیف بعلاوه وسایل داخل آن، چمدان نامیده می شود.