×
کشورهایی با بیشترین و کمترین تعداد مجموعه میراث جهانی
نویسنده نویسنده ایران هتل در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲
دسته بندی جهانگردی

تابستان سال گذشته، یونسکو 21 مجموعه میراث جهانی را به لیستش که مدام طولانی تر میشود، اضافه کرد. با اضافه شدن این 21 اثر، تعداد مجموعه ها در167 کشور مختف به عدد قابل توجه 1073 رسیده است. دراین مقاله، کشورهایی با بیشترین مجموعه و چند کشوری که هیچ مجموعه ای ندارند، آورده شده اند. توضیحات بیشتر

جستجو