خانه >> ایتالیا
مالیات گردشگری در ایتالیا

مالیات گردشگری در ایتالیا

600 میلیون یورو. این مقدار پولی است که در بیش از هزار شهر ایتالیا و به عنوان مالیات گردشگری، از افراد خارجی که به این

مالیات گردشگری در ایتالیا

مالیات گردشگری در ایتالیا

600 میلیون یورو. این مقدار پولی است که در بیش از هزار شهر ایتالیا و به عنوان مالیات گردشگری، از افراد خارجی که به این

شهرهای منتخب ایران

  • منتخب سردبیر
  • محبوب ترین ها
  • آخرین مقالات