خانه >> بناهای تاریخی
ارگ کریم خان زند

ارگ کریم خان زند

کریم خان زند که لقب وی «وکیل الرعایا» است از هوشمندترین و دلسوزترین پادشاهان ایرانی به شمار می رود. او در شیراز بناهای زیادی را

تیمچه امین الدوله در کاشان

تیمچه امین الدوله در کاشان

یکی از شاهکار های فوق العاده ای که به نوعی جلوه گاه این هوش و خلاقیت است، تیمچه امین الدوله می باشد. بازار و کاروانسرایی

ارگ کریم خان زند

ارگ کریم خان زند

کریم خان زند که لقب وی «وکیل الرعایا» است از هوشمندترین و دلسوزترین پادشاهان ایرانی به شمار می رود. او در شیراز بناهای زیادی را

تیمچه امین الدوله در کاشان

تیمچه امین الدوله در کاشان

یکی از شاهکار های فوق العاده ای که به نوعی جلوه گاه این هوش و خلاقیت است، تیمچه امین الدوله می باشد. بازار و کاروانسرایی

شهرهای منتخب ایران

  • منتخب سردبیر
  • محبوب ترین ها
  • آخرین مقالات